Log in
Welcome to the 

Ukrainian American Bar Association

Лист Порошенку, організація меддопомоги в зоні бойових дій

20 Aug 2014 12:33 AM | Anonymous

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Волонтерські об'єднання звертаються до Вас, як до Гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Згідно із ст. 27. Конституції Україні, кожна людина має невід'ємне право на життя, а держава зобов'язана захищати життя людини.

Вже декілька місяців триває антитерористична операція на сході країни, участь в якій беруть підрозділи ЗСУ, МВС, СБУ, ДПС та добровільні об'єднання громадян. Увесь цей час дії волонтерських рухів були спрямовані на забезпечення елементарних засобів захисту для наших громадян, які захищають територіальну цілісність України. Але жоден волонтерський рух, та навіть їх об'єднання, не в змозі замінити державні органи у межах їхньої компетенції.

Ситуація, яка склалась навколо медичного забезпечення бійців в зоні АТО та їх підготовки до надання екстреної домедичної допомоги, є катастрофічною!

Бійці не мають ані засобів, ані навичок з першої невідкладної домедичної допомоги. Відсутні індивідуальні аптечки, медичний транспорт, польові та евакуаційні шпиталі. Евакуація поранених з поля бою може здійснюватися протягом кількох діб, а не годин, як цього вимагають сучасні стандарти тактичної медицини у цивілізованих державах. Ті засоби домедичної допомоги та евакуації, що є в розпорядженні учасників АТО, в більшості придбані та/або обладнані волонтерами на власний розсуд та подекуди не відповідають ані сучасним стандартам тактичної медицини, ані потребам поранених.

Окремо звертаємо Вашу увагу на відсутність в країні обігу кровозупинних препаратів. Україна не має власного виробника гемостатичних препаратів у тому вигляді, що мають застосовуваться за сучасними стандартами тактичної медицини при наданні першої домедичної допомоги пораненим та травмованим у бойових умовах та в інших надзвичайних ситуаціях, а також не має розвинутої мережі імпорту та реалізації закордонних препаратів. Такий стан речей провокує незаконний обіг медичних препаратів на території України, що є неприпустимим в правовій державі. Препарати, сертифіковані в Україні - недоступні для вільного придбання за адекватними цінами. Ввезення препарату Гемостоп (РФ) блокується російським виробником, а препарату Celox - ексклюзивним дилером. Виробник препарату «Гемма», який знаходиться на стадії патентування та реєстрації, у соціальних мережах скаржиться на відсутність підтримки з боку держави і змушений на власний ризик постачати незареєстрований препарат в зону АТО. Все це викликає певне занепокоєння, та, на наш погляд, є приводом для вивчення діяльності та/або бездіяльності вказаних суб'єктів відповідними підрозділами Служби Безпеки України.

Очевидно, ані МОЗ, ані Держлікслужбу України такий стан речей не хвилює. Жоден з чиновників на спромігся на перемовини із виробниками в інтересах держави щодо поставок необхідної кількості кровозупинних препаратів за прийнятними цінами, посилаючись на бюрократичні перепони. Але ці перепоні не заважають волонтерам завозити та передавати в зону АТО гемостатиків на мільйони гривень, маючи в розпорядженні лише пожертви небайдужих громадян.

За підтримки одного з лідерів фармринку України волонтерами досягнуто домовленостей щодо офіційного постачання в Україну та продажу без націнки для потреб АТО препаратів Quikclot виробництва Z-Medica Corporation (США). Але ми досі не отримали від жодного розпорядника державних коштів інформації щодо обсягу та графіків закупівель препарату на 2014 рік.

Ми неодноразово звертались до чиновників МО (до пана Андронатия та пана Прутникова) та МОЗ, намагаючись скоординувати дії, але жодного конструктивного рішення не отримали. Натомість отримали перелік обладнання для 59-го польового шпиталю, до якого було включено три рентгенівські установки з принтером та матрац від пролежнів, придбання яких, на наш погляд, не є ефективним та прозорим використанням грошей, що їх нам довірили громадяни.

За весь цей час навіть не вирішено питання розподілу індивідуальних перев'язувальних пакетів, наявних на складах МО. Відсутня координація між медичними установами різного підпорядкування.

Фактів бездумного та негуманного ставлення до бійців, які ризикують своїм життям та здоров'ям заради безпеки країни, безліч. Порушення прав громадян, спричинених діяльністю та/або бездіяльністю осіб, які мали б вирішувати питання медичного забезпечення в зоні АТО - великій обсяг роботи для адвокатів, правоохоронних органів та судової системи Україні. І ми сподіваємось, що вся ця робота згодом буде виконана, а винні – притягнуті до відповідальності.

Але зараз, коли продовжуються бойові дії і кожного дня гинуть громадяни України, першочерговим завданням держави, як з моральної, так і з економічної точки зору є впровадження ефективної системи тактичної медицини для мінімізації людських втрат. Тому ми вимагаємо:

- негайного забезпечення координації дій медичних служб МО, МВС, СБУ, ДМС та МОЗ під керівництвом РНБО або в будь якій інший спосіб;
- створення та забезпечення ефективної роботи єдиного координаційного центру для державного медичного забезпечення в зоні АТО;
- негайної розробки та впровадження системи домедичної та медичної допомоги, а також системи медичної евакуації постраждалих за сучасними стандартами тактичної медицини;
- термінового аудиту забезпечення медичними засобами та актуалізації потреб.

Першочерговими та невідкладними кроками під час впровадження вищезазначених вимог мають бути:
- негайне призначення особи, або групи осіб, на яких буде покладено відповідальність щодо належного забезпечення бійців у зоні АТО засобами першої домедичної допомоги, медичними засобами та засобами медичної евакуації. Такі особи мають бути наділені відповідними повноваженнями для ефективного виконання покладених на них обов‘язків без бюрократичної тяганини;
- негайне затвердження єдиного стандарту бойової аптечки першої долікарської медичної допомоги із кількома модифікаціями відповідно до бойових умов та задач конкретних підрозділів;
- негайне забезпечення кожного учасника бойових дій бойовою аптечкою та відповідним навчанням щодо її правильного використання;
- створення системи підготовки учасників АТО з надання домедичної та медичної допомоги в умовах бойових дій згідно з сучасними стандартами тактичної медицини, включаючи самодопомогу та способи медичної евакуації. При цьому така підготовка має здійснюватися кваліфікованими інструкторами та надавати бійцям відповідні знання та практичні навички у обсязі, достатньому для максимального зменшення летальних випадків в результаті поранень.

Вимагаємо негайно здійснити усі дії спрямовані на забезпечення вищезазначених потреб. Зі свого боку пропонуємо максимальну підтримку та надання консультаційної та будь-якої іншої допомоги з боку волонтерського руху для досягнення забезпечення реалізації права громадян Україні на життя.


https://www.facebook.com/dana.yarovaya

Powered by Wild Apricot Membership Software